Hlavní témata

Generální partner

 

Mediální partner

 

Hypotenze a šok

Výzkum v urgentní medicíně

Vysoce nebezpečné nemoci – bude probíhat v paralelním bloku

Komentovaná posterová sekce: postery či krátké prezentace v elektronické podobě

Kontroverze v urgentní medicíně

Šestý smysl – kazuistiky

Akutní pediatrie

Ultrasonografie v UM

Varia