Hlavní témata

Generální partner

1. Silné a slabé stránky záchranného řetězce
   ■ Lokalizace volajícího
   ■ Firstresponding + AED, AED v obtížně dostupných oblastech
   ■ Má vliv vzdělávání na kvalitu KPR a na přežití po srdeční zástavě?
   ■ Centra po srdeční zástavě PRO/ CON diskuse

2. Diagnostika a léčba život ohrožujícího krvácení u pacientů po závažném traumatu
   ■ Pohled ZZS
   ■ Pohled urgentního příjmu
   ■ Pohled intenzívní péče
   ■ Shrnutí - round table

3. Kraniotrauma- UpToDate zajištění pacienta s kraniotraumatem z pohledu:
   ■ PNP - ZZS
   ■ Intenzivisty
   ■ Neurochirurga

4. Avízování pacientů do zdravotnických zařízení

5. Kompetence na ZZS - pohled lékaře, NLZP a právníka
   ■ Technické dovednosti, netechnické dovednosti
   ■ Telefonické konzultace, telemedicína
   ■ Proč ne/navyšovat kompetence NLZP?
   ■ Zákony a vyhlášky
   ■ Pohled právníka

6. Nové Point-Of-Care diagnostické postupy v přednemocniční neodkladné péči
   ■ Zobrazovací metody v PNP – stateofthe art
   ■ Lze v PNP diagnostikovat intersticiální plicní postižení?
   ■ Telemedicína v neodkladné péči v roce 2018
   ■ Point-Of-Care laboratorní testování