Informace pro přednášející

Generální partner

 

Důležitá data

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky) 14. 3. 2018
Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení posteru) 30. 3. 2018
Vyrozumění o přijetí přednášky obdržíte nejpozději do 23. 3. 2018


Konferenční technika

dataprojektor
PC
laserové ukazovátko vč. bezdrátové myši
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek.
Technik bude k dispozici po celou dobu konání konference v přednáškovém sále.


Prezentace

Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.