Akreditace

Generální partner

 

Konference bude zařazena v centrální databázi vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti.

Certifikáty se budou vydávat po ukončení akce u registračního pultu.