Pracovní setkání

Generální partner

 

 

Pracovní setkání operátorů KZOS bude probíhat ve středu 18. 4. od 13:00

Pracovní setkání členů VS LZS a pracovní skupiny pro LZS bude navazovat na KZOS
     a bude probíhat ve středu 18. 4. od cca 15:30
     Program: 
1/ Operační řízení LZS- systematizace plošného využití LZS v ČR
                         2/ Zpráva o aktivitách vázaných na činnost Sekce
                         3/ Volby nového předsedy a místopředsedy na další dvouleté období
Pracovní setkání členů SPIS a PEER – čtvrtek po obědě, čas bude upřesněn

Pracovní setkání tiskových mluvčích ZZS – čtvrtek po obědě, čas bude upřesněn

Setkání vzdělavatelů– termín bude upřesněn

Setkání členů pracovní skupiny urgentní ultrasonografie a zájemců o urgentní ultrasonografii
    – termín bude upřesněn